Przybycie Dzieci do żłobka

* zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci

* gry dydaktyczne

* ćwiczenia poranne

Śniadanie

* czynności higieniczne

Zajęcia edukacyjno-wychowawcze

* zajęcia tematyczne

* zajęcia z języka angielskiegoWyjście na dwór

* spacery

* zabawy na placu zabaw
Obiad

* czynności higieniczne

* ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

Czas na relaks (drzemka)

* bajko-terapia w języku polskim i w języku angielskim

* słuchanie muzyki relaksacyjnej

Podwieczorek

* czynności higieniczne

* doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

Zakończenie dnia

* swobodne zabawy

* czytanie bajek

* czynności porządkowe i organizacyjne

* rozmowy z rodzicami

* rozchodzenie się dzieci do domów