Nowe podejście do edukacji

Zadaniem dzieci jest się bawić i czerpać z tej zabawy radość.

Zapisz swoje dziecko już dziś!
slider image slider image slider image slider image slider image

Empatia

Kształtujemy pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, wrażliwości na innych, poczucia tożsamości ale też otwartości na świat. Rozwijamy uczucia życzliwości i empatii.

Tradycja

Kładziemy duży nacisk na przywiązanie do tradycji i rozwijanie postawy patriotycznej. Uczymy aktywnego uczestnictwa w kulturze i zasad savoir vivre.

Aktywność

Rozwijamy wyobraźnię dzieci poprzez różne formy działalności i aktywności dziecka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

PROGRAM MALUCH + 2021

Żłobek Niepubliczny U Cioci POLI utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi w formie żłobka

Wartość dofinansowania:

- utworzenie miejsc w żłobku - 400.000,00 zł

- funkcjonowanie miejsc w żłobku - 12.800,00 zł

Całkowita wartość zadania: 512.800,00 zł