Wszystkie nasze placówki zostały objęte autorskim programem, którego inspiracją jest opieka i edukacja w Finlandii. Dzięki doświadczeniu w opiece nad dziećmi w Finlandii zachłysnęliśmy się fińskim modelem edukacji żłobkowej i przedszkolnej.

Co widzimy w naszych Milusińskich? Chęć poznania świata, ciekawość. A jak pokazać świat małemu Człowiekowi, co jest dla niego w pierwszych latach życia najważniejsze? Oczywiście zabawa. Zabawa w domu, na placu zabaw, w lesie? Odpowiedź jest prosta: Zadaniem dzieci jest się bawić i – co równie ważne – czerpać z tej zabawy radość. To nasze motto.

W naszych placówkach panuje atmosfera przyjaźni i rodzinnego ciepła. Nasi nauczyciele i opiekunowie dbają o każdy aspekt rozwoju Twojego malucha. W Przedszkolu i Żłobku dzieci mogą miło spędzić czas w przytulnym otoczeniu, blisko natury, jednocześnie ucząc się i bawiąc.

Kształtujemy pierwsze postawy społeczne współdziałania w zespole rówieśników, wrażliwości na innych, poczucia tożsamości ale też otwartości na świat. Rozwijamy uczucia życzliwości i empatii. Kładziemy duży nacisk na przywiązanie do tradycji i rozwijanie postawy patriotycznej.

Uczymy aktywnego uczestnictwa w kulturze i zasad savoir vivre. Poprzez zabawę wyrabiamy w dzieciach nawyki higieny życia codziennego. Rozwijamy wyobraźnię dzieci poprzez różne formy działalności i aktywności dziecka: plastyczno-techniczne, muzyczno-rytmiczne, ruchowe, poznawanie empiryczne, polisensoryczne i inne.

Dla dziecka w wieku przedszkolnym bardzo ważna jest rodzina. Dbając o prawidłowy rozwój dzieci współpracujmy z rodziną, dlatego dbamy o kontakty z rodzicami i zachęcamy ich do włączania się w życie przedszkola i żłobka.

Poznaj nasz zespół

Oto nasza kadra dydaktyczna